Wejście pod ziemię odbywa się bezszelestnie i szybko.

83% rodziców nie wie, że dziecko tonie zdrowo i szybko
Trzy czwarte dzieci, które doświadczyły utonięcia, to dzieci w wieku 0-5 lat

Każdy rodzic wie, że woda jest niebezpieczna dla małych dzieci. W ostatnich dziesięciu latach w Holandii każdego roku tonęło średnio 78 dzieci. Trzy czwarte tych dzieci to dzieci w wieku od 0 do 5 lat. Ale to, czego wielu rodziców nie wie, to fakt, że dzieci toną szybko i bez dźwięku. To wystarczający powód, aby VeiligheidNL, we współpracy z National Swimming Safety Council, opracował informacje o tym ryzyku i zwrócił na nie uwagę rodzicom poprzez kampanię.