Kopje onder gaat geluidloos en snel

83% van de ouders weet niet dat een kind geluidloos en snel verdrinkt
Driekwart van de kinderen die een verdrinking doormaakt is 0-5 jaar oud

Iedere ouder weet wel dat water gevaarlijk is voor jonge kinderen. Afgelopen tien jaar verdronken er in Nederland jaarlijks gemiddeld 78 kinderen. Driekwart van deze kinderen is 0 tot 5 jaar oud. Maar wat veel ouders niet weten, is dat kinderen snel en zonder geluid verdrinken. Reden voor VeiligheidNL om in samenwerking met de Nationale Raad Zwemveiligheid voorlichting te ontwikkelen over dit risico en ouders hierop te wijzen door middel van een campagne.