Rozpoczęcie krajowej kampanii na rzecz zapobiegania utonięciom

Dziś wielu zainteresowanych rozpoczyna ogólnokrajową kampanię mającą na celu zmniejszenie liczby utonięć w Holandii. Z hasłem "Kto cię sprawdza? - Bezpiecznie w wodzie i poza nią", imprezy chcą uświadomić osobom pływającym w wodach otwartych o istniejącym ryzyku i zachęcić je do dostosowania swoich zachowań.