Reddingsbrigade om trots op te zijn

Terugblik en portret van scheidend voorzitter Enrico Hazenoot

Vier doelen had Enrico Hazenoot voor ogen, toen hij elf jaar geleden voorzitter werd bij de Noordwijkse Reddingsbrigade (NRB). Tijdens de 100e Algemene Ledenvergadering op vrijdag 26 maart droeg Enrico de voorzittershamer over aan Harry Admiraal. Een terugblik en portret van een bevlogen (brigade)man.

Enrico is 13 jaar als hij zich bij de Noordwijkse Reddingsbrigade meldt. Hij wordt er hartelijk ontvangen door Jan Ooms (senior) en Wim Star bij wie hij de strandwachtopleiding gaat volgen. Het is het begin van een levenslange toewijding aan de brigade of, zoals Enrico het wel zegt: “Ik kreeg al vroeg het reddingsbrigadevirus te pakken.” Hij leert er zijn vrouw Liesbeth kennen die ook lifeguard is.

Zwemmen als basis

In 1978 wordt Enrico zweminstructeur. “Het is heel belangrijk dat je mensen, jong en oud, instrueert over de gevaren van de zee en hen er mee leert omgaan.” Het elementaire zwemmen, het ZwemABC, is volgens hem de belangrijke basis, om jezelf te kunnen redden. “Die basis mag veel meer worden belicht. Voor lifeguards vormt sport tevens een belangrijk onderdeel. Je moet een goede conditie hebben om reddingsacties in zee en branding onder hoge tijdsdruk uit te kunnen voeren. Immers, eigen veiligheid staat altijd voorop.

Hij herinnert zich een lifeguard examen bij een andere reddingsbrigade. Vanuit een vlet met 6 pk buitenboordmotortje zet hij, voorafgaand aan het examen, met veel moeite in een hoge zee een lijn van 40 meter met drijfankertjes uit. Voor één van de kandidaten blijkt het zwemparcours vanwege de omstandigheden te zwaar en wordt in allerijl uit zee gehaald. Een ervaring die hem al vroeg de ogen opent voor de risico’s in zee. Een aantal keer maakt hij een verdrinking mee. “Gelukkig zijn we er meestal op tijd bij, of weten badgasten zichzelf te redden. Maar als er een dergelijk incident plaatsvindt, heeft dat grote impact op alle betrokkenen. Het is daarom belangrijk om na iedere actie, ongeacht de gevolgen, je redders op te vangen en waar nodig nazorg te geven.”

Enrico draait ook in de Alarmploeg mee die jaarrond 24 uur per dag inzetbaar is. Hij neemt met de Alarmploeg in Nederland deel aan oefeningen en inzetten, zoals tijdens de acties in Limburg bij de overstroming van de Maas in de jaren negentig. Behalve de brigade draagt Enrico ook de politiek een warm hart toe. Vanaf 1998 tot 2010 is hij lid van de Gemeenteraad.

“We hebben in Noordwijk het geluk dat burgemeesters veel interesse tonen in het werk van onze reddingsbrigade. Door de jaren heen zijn zij regelmatig te zien bij de posten op het strand. En recent tijdens ons 100-jarig jubileum op 9 maart was burgemeester Wendy Verkleij present.

Enrico Hazenoot uiterst links, 4e van links Harry Groen

Dossier van formaat

Het is 26 maart 2010 wanneer Enrico tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt gekozen als opvolger van Hans Bal, die daarvoor ruim 19 jaar voorzitter van het bestuur van de NRB was. Toenmalig burgemeester Harry Groen biedt de kersverse voorzitter en vertrekkend gemeenteraadslid voor deze ALV de raadszaal als vergaderlocatie aan. Een memorabele start voor Enrico die met het bestuur meteen een dossier van formaat meekrijgt. “Het bestuur zocht immers al sinds 1992 naar nieuwe huisvesting. Ik stelde mij ten doel om hoe dan ook een nieuw onderkomen te vinden.” Dat is hard nodig.

Mensen, uitrusting en materiaal nemen in omvang toe en daarmee de behoefte aan een passend gebouw dicht bij zee. Het blijkt geen eenvoudige opgave. Het dossier groeit in de loop van de jaren naar meerdere meters. Diverse locaties en samenwerkingsvormen passeren de revue en evenzovele politieke en bestuurlijke discussies. In de winter van 2008-2009 wordt langs een groot deel van de Wilhelmina Boulevard een zogenaamde dijk in duin aangelegd, in het kader van het kustversterkingsproject. Enrico ziet een kans voor nieuwbouw op het strand.

Niet lang daarna wijst toenmalig wethouder Bas Brekelmans hem er in 2014 op dat het oude clubgebouw van de Zeilvereniging (ZVN) volgens de normen van het Hoogheemraadschap circa 80 cm te laag staat. Dit vormt de basis voor samenwerking met de ZVN en medewerking van de gemeente om tot een nieuwe reddingspost en clubhuis voor de ZVN te komen. “In dit 100-jarig jubileumjaar 2021 komt het plan tot realisatie. Met de ZVN zal de NRB in de loop van dit jaar een prachtig multifunctioneel gebouw betrekken ter hoogte van Huis ter Duin, ieder in een eigen afzonderlijk deel van het gebouw.”

Veiligheidsregio

Een volgende doelstelling dient zich aan bij de herstructurering van de veiligheidsregio’s in 2010, waar de NRB deel van zal uitmaken. Met de Veiligheidsregio, Kustwacht, KNRM en Reddingsbrigade Nederland werkt Enrico afspraken over samenwerking uit. “Het is een uniek moment voor ons als kustbrigades wanneer deze afspraken in 2011 uitmonden in een convenant met Veiligheidsregio Hollands-Midden. Een voorbeeld dat navolging krijgt in andere veiligheidsregio’s.” Een van de consequenties zijn de eerdergenoemde gezamenlijke landelijke oefeningen met de Alarmploeg. “Het zijn oefeningen waarbij we vaak 2 vletten inzetten. Het is heel intensief en tegelijkertijd hebben we altijd veel lol gehad onderweg in de Laro (Landrover).

Lifesaving WK 2016

In 2012 benadert Reddingsbrigade Nederland Enrico met de vraag om de Lifesaving Ocean Events, onderdeel van het internationale WK Lifesaving, in 2016 op het Noordwijkse strand en Boulevard te organiseren. Een unieke kans vinden Enrico en het bestuur en stemt in. “Ik ben er nog altijd trots op hoe we dit voor elkaar hebben gekregen. Een enorme organisatie voor onze vrijwilligers. We kunnen terugkijken op een uniek, spectaculair en succesvol evenement.”

Enrico heeft geen enkele wanklank na afloop gehoord. En dat gold ook voor de collega’s van de brigade in Eindhoven, waar een ander deel van het WK zich in het Pieter van den Hoogeband zwemstadion afspeelde.

De jeugd en de toekomst

Na 11 jaar voorzitterschap heeft Enrico op 26 maart de voorzittershamer overgedragen. ‘Ik wilde heel graag de mijlpaal van het 100-jarig jubileum als voorzitter meemaken. Nu is het tijd voor nieuw bloed, in het belang van de vereniging. Ik heb alle vertrouwen in mijn opvolger Harry Admiraal, die de NRB van binnen en van buiten kent. Als lid van de Alarmploeg, bestuurslid in een vorig bestuur en sinds een half jaar als plaatsvervangend secretaris in het huidige bestuur. In die functie heeft hij mede initiatief genomen om aan vernieuwing te werken voor een toekomstbestendige brigade. Zie daarvoor ook het Meerjarenbeleidsplan NRB-2021-2023. Tijdens de ALV is Enrico benoemd tot erelid van de vereniging voor zijn jarenlange verdiensten. Op de vraag wat hij als boodschap mee wil geven aan de NRB antwoordt hij: 

“Koester de jeugd. Probeer hen te interesseren en te binden. Bijvoorbeeld met aantrekkelijk, geschikt materiaal voor jeugdige lifeguards. Geef hen (gepaste) verantwoordelijkheid. Laat hen gerust een uitglijder maken, maar wel op een verantwoordelijke manier.”

“De inwoners van Noordwijk mogen trots zijn op een reddingsbrigade als de NRB in hun gemeente. En wees allen van harte welkom op het strand om in de loop van het jaar kennis te nemen van ons nieuwe gebouw en onze werkwijze.”