Zwem-ABC

Op dit moment is het helaas niet mogelijk om nieuwe kinderen voor één van onze zwemdiploma’s op te roepen omdat we geen plaats meer hebben binnen onze zwemgroepen.

Zeker tot de zomervakantie 2020 is er een stop. De kinderen die nu nog op de wachtlijst staan worden wanneer er plaats is opgeroepen maar dit kan wel enige maanden duren…

Het Zwem-ABC bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma’s: A, B en C. Het is inhoudelijk gericht op het jonge kind. De zwemdiploma’s A en B zijn waardevolle tussenstapjes, maar wie het zwemdiploma C op zak heeft is een echte vriend van het water geworden. En kan zich dan goed redden in zwembaden en bij activiteiten in, op en aan het water. De Noordwijkse reddingsbrigade geeft zwemles op alle drie de niveaus.

Meldt uw kind aan door het formulier op deze pagina in te vullen. U kunt uw kind aanmelden vanaf de leeftijd van 4 jaar. De zwemlessen starten vanaf de leeftijd van 5 jaar.

Lestijden

De zwemlessen voor het zwemabc zijn op dinsdagavonden tussen 18.00 uur en 19.40 uur en verdeeld over groepen. Om uw kind de juiste vaardigheden aan te leren beginnen de lessen in het doelgroepen/ondiep bad. Als uw kind de zwemslagen beheerst zal hij/zij les krijgen in het diepe bad.

 • Groep 1a van 18.00 uur tot 18.30 uur in het ondiepe deel van het doelgroepen/ondiep bad.
 • Groep 1b van 18.30 uur tot 19.00 uur in het ondiepe deel van het doelgroepen/ondiep bad.
 • Groep 2 van 19.00 uur tot 19.40 uur voor de zwemabc lessen in het wedstrijdbad.

Het afzwemmen wordt ingepland op lesavonden. Op deze avond zal er voor de overige kinderen geen zwemles zijn. Mocht uw kind gaan afzwemmen, dan krijgt u op voorhand bericht van ons.

Kosten Zwemlessen

Voor het betalen van de zwemlessen is er een automatische incasso (verkrijgbaar aan de info tafel). De kosten bedragen € 90,– voor een half jaar, dit is inclusief de kosten voor het afzwemmen, echter exclusief de jeugdlidmaatschapkosten.

Cursisten worden na aanmelding op een wachtlijst geplaatst. Aanmelden voor de zwemopleidingen van de Noordwijkse Reddingsbrigade in het zwembad ‘BinnenZee’ kan middels het digitale formulier op deze pagina of via de Digitale Balie. U kunt uw kind aanmelden vanaf de leeftijd van 4 jaar. De zwemlessen starten vanaf de leeftijd van 5 jaar.

Vanaf 1 januari 2017 is het noodzakelijk voor alle kinderen om jeugdlid te zijn. De contributiekosten voor kinderen onder de 12 jaar bedragen € 15,– per jaar, tussen de 12 jaar en 17 jaar zijn de contributiekosten €25,– per jaar.

Dit betekend dat de totale jaarlijkse kosten voor de zwemlessen € 195,– bedragen voor kinderen onder de 12 en €205,– voor kinderen tussen de 12 en 17 jaar.

Het jaarprogramma van de zwemlessen

De Noordwijkse Reddingsbrigade heeft een zomerstop die gelijk valt met de zomervakantie van de Noordwijkse basisscholen. Het zwemseizoen start gelijktijdig met het nieuwe schooljaar. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen zwemlessen.

Er zijn geen zwemlessen:
– Tijdens schoolvakanties
– Kerstavond 24 december
– Eerste kerstdag 25 december
– Tweede kerstdag 26 december
– Oudejaarsdag 31 december
– Nieuwjaarsdag 1 januari
– Koningsdag 27 april

Afzwemmen

Vanuit de Noordwijkse Reddingsbrigade worden er per jaar drie afzwemmogelijkheden georganiseerd voor zwemabc. Voor aanvang van het afzwemmen ontvangt uw kind een examenkaart en een gezondheidsverklaring. Als ouder dient u beide kaarten in te vullen en tezamen met het examengeld in te leveren bij de examenadministratie. Deze vind u in zwembad ‘ BinnenZee’  tijdens een van onze zwemavonden.

Heeft u nog vragen?

De zwemopleidingen worden vanuit de Noordwijkse Reddingsbrigade georganiseerd door Mw. E. Duin-van Dijk en Mw. M. Hazenoot-Heemskerk. U bent altijd welkom tijdens een van onze zwemavonden. Na afloop van de zwemopleidingen kunt u met vragen terecht bij de zwemleiding en/of de instructeur/-trice waar uw kind les van krijgt.

Aanmelden Zwem-ABC

  Vul onderstaande gegevens in voor uw zwem aanmelding

  Voornaam*

  Tussenvoegstel

  Achternaam*

  Geboortedatum MM/DD/YYYY*

  Geboorteplaats*

  Geslacht*
  MV
  Uw zoon / dochter
  Heeft al zwemdiploma's
  JaNee
  Zo Ja, Welke diploma's

  Ouder / verzorger

  Tussenvoegstel

  Achternaam*

  Uw adresgegevens
  Straatnaam

  Huisnummer

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoonnummer

  Financiële gegevens
  Rekeningnummer voor de betalingen

  Wel / geen goedkeuring automatische incasso.
  WelNiet

  Uw email*

  Controleer uw email na invullen van dit formulier.

  * verplicht veld