Toezicht op het strand

De Noordwijkse Reddingsbrigade houdt toezicht op het strand van Noordwijk. Verschillende lifeguards patrouilleren lopend, rijdend en/of varend om toezicht te houden op verschillende locaties. Er zijn vaste strandposten waar u terecht kunt.

Strandpost 1

Nabij de vuurtoren, tussen afrit 17 en 18, staat strandpost 1 van de reddinsgbrigade. Tel. 071-3613003
De grootste concentratie strandbezoekers is voor de Kon. Wilhelminaboulevard. Lang parkeren kan men aan het Wantveld. Aan de zuidelijker gelegen Kon. Astridboulevard zijn meerder parkeerterreinen. Het is daar vaak iets rustiger om op het strand te verblijven. Er is geen bewakingspost aanwezig in dit gebied. Er wordt wel gepatrouilleerd met boot en auto.

Strandpost 2

Aan de Duindamseslag, rechts van afrit 24, staat strandpost 2 van de reddingsbrigade. Tel. 0252-370570
Daar komen hoofdzakelijk vakantiegangers van de achterliggende campings en uit Noordwijkerhout en omgeving.

Strandpost 3

Aan de Langevelderslag, rechts van afrit 27, staat strandpost 3 van de reddingsbrigade. Tel. 0252-373394
Nabij dit strandgedeelte is een groot parkeerterrein gesitueerd. Er komen veel gasten uit het verre achterland. Een klein winkelcentrum en een restaurant zijn direct achter het duin aan de afrit gelegen.

Strandbewaking en wachtrooster

Vanaf eind mei tot begin september is op zondag de strandpost voor de vuurtoren bemand. Gedurende de maanden juli en augustus is op de strandpost voor de vuurtoren dagelijks een ploeg aanwezig om de veiligheid van baders en zwemmers in het oog te houden. Waar nodig wordt hulp geboden. De post op Duindamseslag en die op Langevelderslag worden bezet bij mooi weer en als er voldoende bezetting is op de post voor de vuurtoren.

Samenwerken

De reddingsbrigade werkt nauw samen met de naastliggende reddingsbrigades; Katwijk, Wassenaar, Zandvoort en Bloemendaal. In veel gevallen gaat het om zoekacties op zee en/of op het land. Bij verschillende alarmeringen wordt er samengewerkt met de ambulancedienst, brandweer, KNRM, kustwacht en/of politie. In het geval van het signaleren van dieren in nood op het Noordwijkse strand, dan schakelen wij Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren (EHBZ) in.

Cijfers

Voor de media wordt op zondagavond een weekoverzicht verzonden naar het landelijk bureau in IJmuiden over de hulpverleningen en reddingen. Op maandagochtend is een totaaloverzicht van de reddingsbrigades opgesteld voor de landelijke pers.