Geschiedenis

De reddingsbrigade in Noordwijk is opgericht op woensdag 9 maart 1921, tijdens een vergadering van de Volksbond tegen Drankmisbruik. Het oprichtingscomité bestond oa. uit Burgermeerster van Panhuys en C. Hermanides. Er werd een lezing gehouden door de heer Meyerink van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen. “Het redden van drenkelingen” stond als onderwerp centraal.

De doelstelling was: ”Het zich ten dienste stellen van drenkelingen en schipbreukelingen en het bieden van praktische hulp aan allen die deze behoeven ten gevolge van ongevallen”.

Om deze doelstelling te bereiken zouden oefeningen worden gehouden in het zwemmen en het zwemmend redden en tevens EHBO. Er werden demonstraties, cursussen en voordrachten gehouden en stationering van reddingsapparaten. Er meldden zich direct 22 personen aan (17 heren en 5 dames).

Het oprichtingsbestuur bestond uit de heren:

  • Voorzitter. C. Hermanides (arts)
  • Secretaris G. Eskens (schoolmeester)
  • Penningmeester. C. den Hollander (timmerman)
  • Lid J. van Kan (smid)
  • Lid J. v. Beelen (beroep onbekend)
  • Ere voorzitter: Jhr. W.C. van Panhuys

De reddingsbrigade sloot zich direct aan bij de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen. De contributie werd bepaald op ƒ 2,50 (€ 1,10)

Aanleiding

De aanleiding tot de oprichting vond zijn oorzaak in:

  • De vele verdrinkingsongevallen in zee in eerdere jaren, maar in het bijzonder van de verdrinking van de 15 jarige padvindster Jessey Staverman op zaterdag 7 augustus 1920.
  • De stranding van de Katwijkse logger KW 47 op 23 november 1919 en het door een grondzee omslaan van de reddingsboot waardoor drie redders verdronken (Leendert Hellenberg, Hendrik Vink en Jan Cramer). Jan van Kan was de schipper bij de tweede poging die welke lukte.

Man vs. Vrouw

Het leren zwemmen en zwemmend redden kreeg zijn vervolg in het bewaken van het strand.
In de zomer van 1921 lopen alleen de heren van de NRB strandwacht, de dames starten in 1928.