Dienstverleningen

Toezichthouden op het strand volgens rooster

Vanaf eind mei tot begin september is op zondag de strandpost voor de vuurtoren bemand. Gedurende de maanden juli en augustus is op de strandpost voor de vuurtoren dagelijks een ploeg aanwezig om de veiligheid van baders en zwemmers in het oog te houden. Waar nodig wordt hulp geboden. De post op Duindamseslag en die op Langevelderslag worden bezet bij mooi weer en als er voldoende bezetting is op de post voor de vuurtoren.

Toezichthouden op het strand bij evenementen

De Noordwijkse Reddingsbrigade komt graag toezicht houden bij wedstrijden en andere evenementen die met watersport en het strand te maken hebben. Bij incidenten wordt uiteraard hulp geboden. De inzet van de Noordwijkse Reddingsbrigade omvat in de meeste gevallen de ondersteuning met vaartuigen, voertuigen en inzet van vrijwilligers.

Zwem-ABC voor kinderen

Zwemmen is van levensbelang. Het Zwem-ABC bereid kinderen goed voor op zelfstandig kunnen zwemmen. Naast dat een kind tijdens het spelen te water kan raken, bestaat de mogelijkheid dat het kind over een aantal jaar wordt uitgenodigd voor zwempartijtjes van vriendjes of vriendinnetjes. In alle gevallen willen ouders er zeker van zijn, dat hun kind goed kan zwemmen.

Jeugdbrigade voor kinderen

Na het Zwem-ABC kunnen kinderen actief blijven zwemmen binnen de Reddingsbrigade. Speciaal voor hen hebben wij de Jeugdbrigade. Dit is een combinatie van wekelijkse lessen in het zwemmend redden en aanvullende activiteiten.

Opleiden van eigen leden tot Lifeguard

Vanaf 16 jaar kan je je aanmelden als Lifeguard. Het opleidingstraject start bij het behalen van je EHBO diploma en loopt door tot het behalen van een Lifeguard diploma. Alle leden en niet-leden die zich graag zouden willen inzetten voor het proactief voorkomen van de verdrinkingsdood op het Noordwijkse strand zijn welkom.