ANBI

Naam: Noordwijkse Reddings Brigade
(Ook bekend als Reddingsbrigade Noordwijk en/of NRB)

KvK: 40445272
RSIN: 004890978

Doelstelling;
De vereniging heeft tot doel het verlenen van hulp aan drenkelingen, schipbreukelingen en slachtoffers van ongevallen, alsmede het verlenen van hulp bij calamiteiten in Noordwijk en omliggende gemeenten voorzover daar geen andere vereniging met dezelfde doelstelling is gevestigd, alles in de ruimste zin des woords.

Actueel beleidsplan;
“Van samen werken naar samenwerken”

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

  • Enrico Hazenoot (Voorzitter)
  • Harry Admiraal (Secretaris a.i.)
  • Leon van Went (Bestuurslid Hulpverlening)
  • Els Star (Bestuurslid Opleidingen)
  • Tamara Caspers (Bestuurslid Promotie)
  • Bastiaan Star (Bestuurslid Materiaal)
  • Aart van Wijngaarden (Penningmeester)

De bovengenoemde bestuursleden ontvangen geen beloning voor de verrichte werkzaamheden.