ANBI

Noordwijkse Reddings Brigade

(Ook bekend als Reddingsbrigade Noordwijk, Noordwijkse Reddingsbrigade en/of NRB)

KvK: 40445272
RSIN: 004890978
Postadres: Bosweg 4, 2202 NV NOORDWIJK ZH

Doelstelling

De vereniging heeft tot doel het verlenen van hulp aan drenkelingen, schipbreukelingen en slachtoffers van ongevallen, alsmede het verlenen van hulp bij calamiteiten in Noordwijk en omliggende gemeenten voor zover daar geen andere vereniging met dezelfde doelstelling is gevestigd, alles in de ruimste zin van het woord.

Visie 

In Noordwijk kun je het hele jaar veilig recreëren aan zee. Inwoners van Noordwijk, met name kinderen, kunnen zwemmen in het zwembad én in zee. Door voorlichting en cursussen kennen zij de gevaren van de zee en weten zich voor te bereiden op strandbezoek. 

Missie 

Het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood door:

1. Opleiden 

 • In het zwembad: lessen elementair zwemmen en lifesaving;
 • Op het strand: opleiding tot lifeguard (schipper, chauffeur, postcommandant, en dergelijke).

2.Voorlichting en educatie 

 • Informeren over veiligheid en mogelijke risico’s van recreëren aan zee;
 • Preventief toezicht;
 • Het verzorgen van Muizwemcursussen voor kinderen en ouders.

3. (Water)hulpverlening

 • strandbewaking/ strandtoezicht, ehbo, vondelingenwerk, vermissingen, reddingen, toezicht bij evenementen.

4. Rampenbestrijding

 • Landelijk, met de veiligheidsregio’s en Nationale Reddingsvloot. 

Thema’s

De NRB brengt haar ambities onder in 7 thema’s. Sleutelwoorden daarbij zijn vernieuwing waar nodig, heldere werkwijzen en planmatige aanpak. 

 1. Naar jaarrond dienstverlening/ strandtoezicht  
 2. Samen sterk in hulpverlening  
 3. Ontwikkeling opleiding  
 4. Toegankelijk zwemonderwijs  
 5. Bekend en gewaardeerd 
 6. Effectieve organisatie 
 7. Open sociale vereniging 

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

 • Harry Admiraal (Voorzitter)
 • Vacant (Secretaris a.i.)
 • Leon van Went (Bestuurslid Hulpverlening)
 • Marjoeska Ponsioen (Bestuurslid Beleid en ontwikkeling)
 • Ilse van Steen (Aspirant Bestuurslid Opleidingen)
 • Tamara Caspers (Bestuurslid Promotie)
 • Bastiaan Star (Bestuurslid Materiaal)
 • Aart van Wijngaarden (Penningmeester)

De bovengenoemde bestuursleden ontvangen geen beloning voor de verrichte werkzaamheden.

Financiële verantwoording

De NRB verkrijgt inkomsten van de Gemeente Noordwijk in de vorm van subsidie voor strandtoezicht en -opleiding en gebruik zwembad. Verder is er een gemeentelijk investeringsfonds voor meerjarige investeringen in bijvoorbeeld vaartuigen, voertuigen en behuizing. Daarnaast ontvangt de NRB lidmaatschapsbijdragen, donaties, bijdragen van inwoners van Noordwijk uit de jaarlijkse collecte, bijdragen van sponsoren en vergoedingen voor beveiligingen van evenementen op en rond het strand. 

Het vermogen is vastgelegd in spaarrekeningen. In het Financieel verslag staat de balans en de staat van baten en lasten van het afgelopen boekjaar (2020): link (zie bijlage). In 2020 ontstond een nadelig resultaat. Dit had vooral te maken met omstandigheden rondom COVID. Er was o.a. sprake van een extra druk strandseizoen (flinke toename exploitatiekosten) en het uitblijven van inkomsten uit bijvoorbeeld beveiligingen van evenementen en de jaarlijkse collectie.