Gedragsregels, omgangsregels en reglementen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NOORDWIJKSE REDDINGS BRIGADE

Download hier het huishoudelijk reglement

Downloaden

Gedragsregels begeleiders in de sport

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder staan de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.
Download hier de gedragsregels begeleiders in de sport.

Downloaden

Omgangsregels bij de vereniging

Bij de Noordwijkse Reddingsbrigade heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er sprake van lichamelijk contact. Gedacht kan worden aan het stoeien, in kleine ruimten vertoeven en het douchen in gemeenschappelijke ruimten. Het actief hanteren en uitdragen van de omgangsregels helpt om overschrijding van grenzen te voorkomen.
Download hier de omgangsregels bij de vereniging

Downloaden

HR REDNED

Download hier het HR van RedNed

Downloaden