ING Nederland fonds

Dit is onze ambitie wat er met de donatie gaat gebeuren

uitreikingDe Reddingsbrigade Noordwijk heeft een blijvende ambitie om haar hulpverleningsdiensten te continueren en continue te optimaliseren. In 2016 richten wij ons op het doorvoeren van verbeteringen in het aanbod van onze opleidingen, alsmede het vergroten van ons vrijwilligers bestand om de beschikbaarheid onze hulpverleningsdiensten te vergroten en de effectiviteit van de diensten te verhogen. Voor instromende vrijwilligers zijn opleidingen noodzakelijk om ingezet te kunnen worden. Bestaande vrijwilligers hebben een sterk belang bij opleidingen om kennis op peil te houden en (door)groei te bevorderen. Een groter ledenbestand en meer instroom betekend een grotere vraag naar interne opleidingen. In 2016 willen wij van +/- 150 vrijwilligers groeien naar +/- 200 vrijwilligers.

Wat kan de organisatie realiseren met een donatie*

Met een donatie wil de Noordwijkse Reddings Brigade de volgende vier doelstellingen bewerkstelligen:
1. Het opzetten van een promotie campagne, waarbij wij gericht zoeken in de bollenstreek naar vrijwilligers om actief buiten mee te helpen op het strand, alsmede vrijwilligers die onze opleidingslijnen willen ondersteunen als instructeur en/of coördinator. In 2016 hopen wij op deze wijze 50 nieuwe vrijwilligers aan te trekken.

2. Minimaal één extra Lifeguard instructeur opleiden, rekening houdende met bewaking van continuïteit, alsmede het groeiende aantal vrijwilligers.

3. Minimaal één extra EHBO instructeur (MFA) opleidingen, rekening houdende met bewaking van continuïteit, groeiende aantal vrijwilligers en de mogelijkheden om inkomsten te generen om EHBO diensten aan te bieden aan ondernemers op en rond het strand.

4. Door het inzetten van extra eigen instructeurs verlagen wij de kosten om opleidingen te realiseren, waardoor wij gerichte opleidingen kosteloos willen aanbieden aan onze vrijwilligers, daar waar vandaag een vergoeding gevraagd word. Dit heeft ook een effect op het werven van nieuwe leden, daar de financiële drempel verlaagd wordt tot het betalen van contributie.

Hoeveel mensen worden er met een donatie bereikt*

Binnen onze vereniging zal een donatie een direct effect hebben op 200 vrijwilligers. De donatie vergroot onze capaciteit om hulpverleningsdiensten te bieden, waardoor:
– Er tijdens verschillende evenementen op en om het strand professionele toezicht en EHBO diensten verleent kunnen worden aan alle deelnemers en toeschouwers
– Er tijdens de reguliere / geplande Strandbewaking een mogelijkheid is om op meer dagen de Reddingsbrigade posten bij Duindamseslag en Langervelderslag te openen
– Onze alarmorganisatie nieuwe vrijwilligers kan verwelkomen om 24/7 paraat te kunnen blijven staan en te kunnen reageren op oproepen vanuit de meldkamer.

Gedurende een goede (mooi weer) zomer in 2016, zullen meer dan 1 miljoen strandbezoekers de effecten van uw donatie merken.