Aanmelden Zwem-ABC

Leren zwemmen is in ons waterrijke land van levensbelang. Wij wonen niet alleen in de buurt van water, maar we zoeken het water ook op. Het is fijn dat kinderen al op jonge leeftijd leren zwemmen. De basis van het leren zwemmen is het Zwem-ABC, een paspoort voor een leven lang zwem- en waterplezier.

U kunt het formulier op deze pagina invullen om uw zoon of dochter aan te melden voor Zwem-ABC bij de Reddingsbrigade in Noordwijk.

Aanmelden Zwemles

Vul onderstaande gegevens in voor uw zwem aanmelding

Voornaam*

Tussenvoegstel*

Achternaam*

Geboortedatum MM/DD/YYYY*

Geboorteplaats*

Geslacht*
 M V
Uw zoon / dochter
Heeft al zwemdiploma's
 Ja Nee
Zo Ja, Welke diploma's

Ouder / verzorger

Tussenvoegstel*

Achternaam*

Uw adresgegevens
Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Financiële gegevens
Rekeningnummer voor de betalingen

Wel / geen goedkeuring automatische incasso.
 Wel Niet

Uw email*

Bent u een robot?

Controleer uw email na invullen van dit formulier.

* verplicht veld