Reddingsbrigade Nederland

De Noordwijkse Reddings Brigade is lid van de Reddingsbrigade Nederland. Reddingsbrigade Nederland is de nationale overkoepelende organisatie voor Reddingsbrigades.

Missie Reddingsbrigade Nederland

Reddingsbrigade Nederland spant zich met al haar ter beschikking staande middelen in voor het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in Nederland.

Visie

Nederland is een waterland. De Reddingsbrigade wil Nederland laten genieten van haar water. Dat doet Reddingsbrigade Nederland door als enige reddingsorganisatie die in heel Nederland actief is mensen te leren zwemmen en zichzelf en anderen te leren redden. Ook leiden zij mensen op voor specialistische taken, zoals schipper van een reddingsboot of waterscooter en reddingsbrigadechauffeur die met zwaalichten en sirene mag rijden.

 

Reddingsbrigade Nederland houdt preventief toezicht op de veiligheid van mensen die in, op en rond het water recreëren en verlenen actief hulp als dat nodig is. Zo maken zij veel waterplezier veiliger mogelijk. Ook bij talloze waterevenementen staat de Reddingsbrigade paraat. Dat begint bij de Nieuwjaarsduik en varieert onder meer van watersportwedstrijden, strand- en grachtenconcerten, Te Land, Ter Zee en In de Lucht tot en met de Sinterklaasintocht en zelfs de Elfstedentocht. Reddingsbrigade Nederland geeft voorlichting en advies over onderwerpen die betrekking hebben op waterveiligheid en stimuleert onderzoek daarnaar.

 

Bij (dreigende) overstromingen kan de Reddingsbrigade in heel Nederland binnen 1 uur na alarmering mensen en dieren evacueren. Daarvoor zijn 1700 speciaal opgeleide en goed getrainde mensen verspreid over 75 reddingseenheden (boten) in het land inzetbaar.

 

Om fit ons werk te kunnen doen bedrijven wij ook de sportvorm van het reddingswerk: Life Saving Sport. We zijn daar als Nederland zelfs erg goed in: we zijn het op twee na beste land in Europa en de nummer 7 van de wereld. Dat zegt ook iets over de visie op kwaliteit en het streven om steeds het beste uit mensen en materialen te halen.

 

In de visie van de Reddingsbrigade Nederland zijn ‘mensen’ het belangrijkste element. De mensen die het werk doen, zoals onze 5.000 vrijwilligers, waaronder de vrijwilligers van de Noordwijkse Reddingsbrigade en de mensen, waarvoor wij ons werk doen, zoals u.
Deze mensen vinden het werk dat ze doen vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het vraagt tijd en inzet en voortdurend nieuwe aanwas om in heel Nederland over voldoende capaciteit te kunnen blijven beschikken. Daarom besteedt Reddingsbrigade Nederland aandacht aan vrijwilligersbeleid en ledenwerving.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website van Reddingsbrigade Nederland.