Bestuurslid Promotie

Gezocht: Bestuurslid Promotie

Reddingsbrigade Noordwijk zoekt een bestuurslid Promotie.
De vereniging zet zich in voor veilig zwemmen en recreëren aan de Noordwijkse kust. De Reddingsbrigade Noordwijk (NRB) zorgt voor strandbewaking, geeft zwemles aan kinderen en leidt jeugd en volwassen leden op tot gekwalificeerde lifeguards. Ook verleent de NRB assistentie bij evenementen van derden. Er is sprake van grote betrokkenheid bij het werk en tussen de leden die hun werk op vrijwillige basis doen. Door het jaar heen vinden er diverse sportieve en sociale activiteiten plaats voor het groeiend aantal jeugdleden. Vanwege de uittreding van het huidig bestuurslid is de NRB op zoek naar een nieuw bestuurslid Promotie.

Wat ga je doen?
Binnen het (dagelijks) bestuur help je mee het algemene beleid te bepalen. Je onderhoudt contacten met sponsoren en de promotie werkgroepjes. Je bent verantwoordelijk voor de promotie, ledenwerving, sponsoring, social media uitingen, website en drukwerkbenodigdheden voor de club.

Je houdt toezicht op het grote geheel hiervan en je coördineert werkgroepjes voor de uitvoering.

Je bent samenwerkend en aanspreekbaar voor de leden van de vereniging. In overleg met de (medebestuurs-)leden stel je de doelen en presenteer je die op de algemene ledenvergadering in een jaarverslag.

Je hebt hart voor het werk en de missie van Reddingsbrigade Noordwijk en draagt deze actief uit. De NRB werkt aan vernieuwing voor een toekomstbestendige, hoogwaardige strandbewaking en alle faciliteiten die daar bij horen. Je denkt en stuurt mee in de stappen die daarvoor nodig zijn.

Wat kunt je van Reddingsbrigade Noordwijk verwachten?

Bevlogen medebestuurders en betrokken leden.

Een actieve vereniging met nieuwe uitdagingen op het gebied van vrijwilligersbeleid.

Een interessant netwerk van reddingswerkers en verwante organisaties.

Een grote mate van vrijheid om de bestuursfunctie vorm te geven.

Bestuursleden zijn afkomstig uit Noordwijk en omstreken. Bij voorkeur heeft een aantal leden van het bestuur ervaring opgedaan in een leidinggevende functie in het bedrijfsleven of bij een maatschappelijke organisatie. Leden van het bestuur zijn of worden lid van Reddingsbrigade Noordwijk. Met het bestuurslidmaatschap is gemiddeld vier uur per week gemoeid. De functie is onbezoldigd.

Vacature info

Voor meer informatie over de werkwijze van het bestuur en de invulling van de functie kun je contact opnemen met voorzitter Enrico Hazenoot. Wil je een telefonische of persoonlijke afspraak? Mail je voorkeur naar voorzitter@reddingsbrigadenoordwijk.nl. Of neem telefonisch contact op via 06-15346981.

Geplaatst op: 23-09-2020    Geplaatst door: Promotie   Team Plaatsing: Tot Invulling